Vision och Värdegrund

Koopus vision

 

Består i att skapa en hållbar stabil och trygg arbetsplats för de personer som har särskilda behov, någon form av utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap av någon orsak, samt:

 

Att utveckla företaget och växa utifrån de behov som finns i samhället och kompetenser som finns bland medarbetarna

 

Att skapa förutsättningar för en trygg drift och långsiktig hållbarhet i företaget genom att vara anordnare för arbetsträning mot Kommun och Arbetsförmedling m.fl.

 

Att verka för att Koopus blir en helhetslösning för Kommuner och Arbetsförmedling vad gäller arbetsträning, arbetsintroduktion, arbetsförmågebedömning och arbetspraktik.

 

Åke Hedblom VD Koopus Ek.För.

 

Värdegrund

 

Koopus verksamhet präglas av en syn på människan som en helhet där varje enskild medarbetares förutsättningar är det centrala.

 

Koopus verksamhet ska leda till att personer med funktionsvariationer ges möjlighet till arbete och utveckling, utifrån tanken om hundra procent av varje enskild individs personliga förmåga.

 

Koopus ska vara en plattform för bättre förutsättningar att återgå till eller komma in på arbetsmarknaden efter en tids rehabilitering.

 

Koopus har ett fokus på miljö och kretsloppstänkande och arbetar

aktivt med CSR  (Corporate Social Responsibility)

 

 

Medarbetare

 

Alla som verkar inom Koopus väggar är medarbetare oavsett sin roll i företaget, skillnaden består endast i att den anställde medarbetaren har

ett större  ansvar och kan även fungera som handledare.

 

Samtliga anställda i Koopus har idag någon form av lönestöd från arbetsförmedlingen med sig in i företaget,

vilket också det är enligt planen.

 

Koopus är tänkt att till 100 % bestå av människor med särskilda behov och förutsättningar, fråntaget eventuella

stödjande/handledande tjänster.

 

Koopus tillhandahåller ett 30-tal arbetsträningsplatser och arbetspraktikplatser.

 

Hos oss på Koopus befinner sig personer i olika sysselsättningsgrader, från enstaka timmar i veckan till heltid, alltid utifrån den enskilde medarbetarens egen förmåga och den individuella planering som gjorts i samråd med medarbetaren, Koopus och beställaren.