För myndigheter

 

Vi är även ett   Arbetsintegrerat Socialt Företag (ASF).

 

På Koopus erbjuder vi ett trettiotal platser för praktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning till socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

Vid förstärkt arbetsträning dokumenteras insatsen enligt SE, supported employment, eller AF´s egna utvärderingsdokument.

 

Varje praktikant, arbetsträning får en personlig handledare ute i produktionen. Vi betonar den individuella planeringen och varje medarbetare gör en individuell planering utifrån sina behov och förutsättningar.

 

Mats Mårtensson, som ansvarar för alla praktikplatser/ arbetsträningsplatser på Koopus, har mångårig erfarenhet av socialt arbete, i huvudsak förändringsarbete både individuellt och i grupp. Har arbetat inom missbruksvården, i familjebehandling och som socialkonsulent i Samordningsteam.

Se även Vår Vision, Medarbetare och Värdegrund.

 

Vill ni veta mer kontakta Mats på tel. 0225-257105 eller mejla mats@koopus.se