Måndag – Torsdag
07:00 – 16:00
Fredag
07:00 – 14:00
Lördag – Söndag
Stängt

Historia

Koopus grundades i Hedemora på helt privat initiativ i maj 2014.
Syftet har från start varit att skapa arbetstillfällen i en trygg och anpassad miljö för personer i utanförskap och/eller personer som riskerar att hamna i ett utanförskap.

Alla former av utanförskap har sin plats i verksamheten, ingen människa med särskilda behov exkluderas hos oss.
Vi valde att driva företaget i formen Ekonomisk Förening då det är den vanligaste företagsformen för arbetsintegrerande sociala företag hitintills.
För att få kalla sig ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) krävs det att man uppfyller vissa kriterier.

Koopus verksamhet består idag av Legoarbeten från olika företag i kommunen, huvudprodukten är hörselkåpor som färdigställs och levereras direkt till extern kund.

Sedan starten 2014 har minst 40 personer lyfts långsiktigt ur bidragsberoende, varav 16 personer är anställda i Koopus, de återstående 26 har fortsatt till andra arbetsgivare eller utbildning.

Om dessa siffror omvandlas i enlighet med Ingvar Nilssons eller Pay Offs beräkningsmodeller, har Koopus redan ca 3 år efter starten besparat kommunen miljonbelopp i socialt bistånd och andra kostnader för personer i utanförskap.

Hittills har kommunen investerat ca 25 000 kr via arbetsmarknadsenheten, pengar som främst bekostade en utbildning för två personer på Långholmens Folkhögskola, Kursen ”Utbildning för Handledare och Verksamhetsledare i arbetsintegrerande sociala företag” och kontorslokaler under det första året t.o.m. juni 2015

Koopus har burit sina egna kostnader sedan produktionsstarten i januari 2015 utan bidrag eller projektpengar!

Koopus har därefter finansierats via vår egen produktion sedan produktionsstarten i januari 2015 och har idag en förhållandevis god ekonomi, dock en liten ekonomi med små marginaler, baserad på vår produktion.

Koopus har inte som andra mer konventionella företag, lån eller checkkrediter, då bankvärlden ser på vår form av företag med skepsis, vi är inte tillräckligt lönsamma, då allt överskott återinvesteras i företaget.

Krav på lönsamhet och överskott, precis som för vilket företag som helst, gäller för oss och för vår vidare existens!