Hem

Koopus en trygg

industripartner i Sverige


Koopus affärsidé bygger på att erbjuda företag tjänster genom

legoarbeten inom segmenten, montering, sortering, och paketering av produkter.

 

Vi utför legojobb åt industriföretag genom delmontage till komplett montering inklusive slutkontroll. Vi erbjuder även legotillverkning inom områdena gravering av skyltar och sömnadsarbeten.

 

Vi på Koopus i Hedemora är övertygade att Ni kommer att finna en stabil, lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och kundeffektiv industripartner i oss.


" Leveranssäkerhet och kvalitet – viktig trygghet för kunder och anställda " 


Verksamheten


Verksamheten består av legoarbeten från olika företag, huvudprodukten är idag hörselkåpor som färdigställs och levereras direkt till extern kund. Vi utför legoarbeten till industriföretag genom delmontage till komplett montering inklusive slutkontroll.

 

Koopus har idag ca 30 anställda medarbetare och ca 15 medarbetare som har arbetsträning, arbetspraktik, arbetsförmågebedömning och språkpraktik via Arbetsförmedlingen, Hedemora kommun, Avesta kommun Kraften(Finsam)  .

 

Eftersom vi även är ett Arbetsintegrerat Socialt Företag så vill vi skapa en trygg och fungerande plattform för dem som ingår i företagets verksamhet,

det är även en hjärtefråga.

En arbetsplats där varje individs personliga arbetsförmåga tillvaratas till 100 % utan att tumma på kvalitén.

Koopus finns i ca 500 kvm stora, ljusa och fräscha lokaler på Sturegatan 5 i Hedemora, Dalarna.

"Vår affärsidé gör det möjligt att frigöra resurser till kunders kärnverksamheter."


Koopus vision


Består i att skapa en hållbar stabil och trygg arbetsplats för de personer som har särskilda behov, någon form av utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap av någon orsak, samt:

 

 Att utveckla företaget och växa utifrån de behov som finns i samhället och kompetenser som finns bland medarbetarna

 

 Att skapa förutsättningar för en trygg drift och långsiktig hållbarhet i företaget genom att vara anordnare för arbetsträning mot Kommun och Arbetsförmedling m.fl.

 

 Att verka för att Koopus blir en helhetslösning för Kommuner och Arbetsförmedling vad gäller arbetsträning, arbetsintroduktion, arbetsförmågebedömning och arbetspraktik.

 

Åke Hedblom VD Koopus Ek.För.

Värdegrund


Koopus verksamhet präglas av en syn på människan som en helhet där varje enskild medarbetares förutsättningar är det centrala.

 

Koopus verksamhet ska leda till att personer med funktionsvariationer ges möjlighet till arbete och utveckling, utifrån tanken om hundra procent av varje enskild individs personliga förmåga.

 

Koopus ska vara en plattform för bättre förutsättningar att återgå till eller komma in på arbetsmarknaden efter en tids rehabilitering.

 

Koopus har ett fokus på miljö och kretsloppstänkande och arbetaraktivt med CSR  (Corporate Social Responsibility)

Medarbetare

 

Alla som verkar inom Koopus väggar är medarbetare oavsett sin roll i företaget, skillnaden består endast i att den anställde medarbetaren har

ett större  ansvar och kan även fungera som handledare.

 

Samtliga anställda i Koopus har idag någon form av lönestöd från arbetsförmedlingen med sig in i företaget,

vilket också det är enligt planen.

 

Koopus är tänkt att till 100 % bestå av människor med särskilda behov och förutsättningar, fråntaget eventuella

stödjande/handledande tjänster.

 

Koopus tillhandahåller ett 30-tal arbetsträningsplatser och arbetspraktikplatser.

 

Hos oss på Koopus befinner sig personer i olika sysselsättningsgrader, från enstaka timmar i veckan till heltid, alltid utifrån den enskilde medarbetarens egen förmåga och den individuella planering som gjorts i samråd med medarbetaren, Koopus och beställaren.

Årets nyföretagare 2017


"Med rötterna i egen erfarenhet och med gemensamma krafter har varje medarbetares förmåga växt och bidragit till en blomstrande verksamhet till gagn för både industrin och individen"

 

Priset till Årets Nyföretagare går till:

Koopus Ekonomisk föreningÅrets kooperativ i Dalarna 2018


"Koopus har skapat en unik sammansättning människor och mycket speciell och väl fungerande arbetsmiljö, de har något som medarbetarna kallar koopusandan"

 

Priset Årets Dalakooperativ går till:

Koopus Ekonomiska Förening.

 

//Coompanion Dalarna

Certifierad för framgång!
2021


KOOPUS är ett av de första arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i Sverige att genomgå SKOOPI:s certifiering och kvalitetssäkring enligt SIS standard för branchorganisationen.

Koopus Sveriges näst bästa kooperativ 2018

Sveriges näst bästa kooperativ finns i Hedemora. Det är Koopus. De lyckades ta sig till finalen i Coompanions tävling Årets Kooperativ i Sverige och slutade tvåa.

Läs artikel i Annonsbladet!

Certifierad för framgång!
2023


Vi är glada och stolta över att Koopus har blivit omcertifierade till år 2025

som ett ASF (Arbetsintegrerat Socialt Företag) på hög nivå. Det betyder att vi

har en stark och hållbar verksamhet som gör skillnad för människor och samhälle!

Se video om ASF i Dalarna

En presentation av Koopus finns

2 min och 12 sek. in i filmen.

Några av våra kunder

Sordin Vikmanshyttan

Hedemora Husby och Garpenbergs församling

Terrible Twins

HIAK

Hedemora Turbo & Diesel